Aktualności      Rejestracja      Forum
Strona główna
Opis gry
Ranking
Statystyki
Regulamin
Główne statystyki
Aktywność w grze
Zarejestrowanych graczy: 138542
Gości online: 44
Graczy online: 1
Pieniądze
Dochody
Dochód z zadań transportowych: 40 806 480 256zł
Dochód z pracy jako mechanik: 22 387 166zł
Dochód z dotacji: 28 278 492,19zł
Dochód z loterii: 115 317 400zł
Dochód ze sprzedaży pojazdów: 4 447 283 688zł
Dochód ze sprzedaży naczep: 4 447 283 688zł
Pozostały dochód: 1 202 132 016zł
Łączny dochód: 51 069 162 706,19zł
Wydatki
Koszty zakupionego paliwa: 1 021 486 100zł
Koszty zakupu pojazdów: 7 191 238 448zł
Koszty sprzedaży pojazdów: 302 590 376zł
Koszty zakupu naczep: 3 362 488 496zł
Koszty sprzedaży naczep: 302 590 376zł
Koszty warsztatowe: 289 848 796zł
Koszty kursów i szkoleń: 91 429 004zł
Koszty wpłat na firmę: 17 913 790 368zł
Koszty losów loterii: 70 927 500zł
Koszty parkingu: 5 624 491 712zł
Koszty jedzenia: 30 109 580zł
Koszty picia: 256 848 194zł
Pozostałe wydatki: 147 975 000zł
Łączne wydatki: 36 605 813 950zł
Zadania transportowe
Wykonanych zadań transportowych: 1676797
Łączny czas wykonywania zadań transportowych: 1663003h 38min
Praca mechanika
Czas pracy jako mechanicy: 306468h
Kursy i szkolenia
Ukończonych kursów: 20451
Ukończonych szkoleń: 175967
Łączny czas szkoleń: 691239h 38min
Giełda samochodowa
Liczba sprzedanych pojazdów: 43632
Wartość sprzedanych pojazdów: 5 599 125 984zł
Wskaźnik sprzedaży pojazdów: 130,25%
Giełda naczep
Liczba sprzedanych naczep: 15714
Wartość sprzedanych naczep: 2 825 466 764zł
Wskaźnik sprzedaży naczep: 213,49%
Warsztat samochodowy
Czas spędzony w warsztacie: 137213h 30min
Pojazdy
Zakupionych pojazdów: 155055
Naczepy
Zakupionych naczep: 8605
Paliwo
Zakupione paliwo: 234693468L
Zużyte paliwo: 234478981L
Wiadomości
Wysłanych wiadomości: 478229
Dotacje
Liczba dotacji: 787394
Profil
Wyświetleń profilów: 15111054
Ostatnia aktualizacja statystyk: 22.05.2022 22:55:04
Copyright © 2009-2022 by ServHost
Logowanie
Wybierz serwer: